Friday, July 30, 2021
Home Blog

ഏപ്രിൽ 18: ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഓർമ്മ ദിനം

0

✍️  സി. ആർ.സുരേഷ്

”ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ജീനിയസ്സുകളാണ്. പക്ഷേ, ഒരു മത്സ്യത്തെ അതിന്റെ മരം കയറാനുള്ള കഴിവ് വെച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ തുനിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അത് ആയുഷ്കാലം ഒരു വിഡ്ഢിയുടെ ജീവിതമായിരിക്കും കഴിച്ചുകൂട്ടുക…”

ജീവിച്ചിരിക്കെത്തന്നെ ഇതിഹാസമായി മാറിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ. ആപേക്ഷികതാസിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ പുതിയൊരു പ്രപഞ്ച വീക്ഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ പ്രതിഭയുടെ പര്യായമാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ. ആദ്യകാലത്ത് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞർക്കുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോഴും അപഗ്രഥിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല.

പാറിപ്പറക്കുന്ന ചീകിയൊതുക്കാത്ത മുടിയും ഇസ്തിരി വിടവില്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങളുമായി ലളിതജീവിതം നയിച്ച ഐൻസ്റ്റൈന്റെ നിയോഗം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുകയെന്നതായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പോകാതെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കാനിഷ്ടപ്പെട്ട ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന മഹാശാസ്ത്രജ്ഞനായ കഥ ആധുനിക ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്.

ജർമനിയിലെ ഉൾമ് നഗരത്തിൽ ജനനം. മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വാക്കുകൾക്ക് കൃത്യതവന്നത് ഒമ്പതാം വയസ്സിലാണ്. സദാ സംശയങ്ങളുമായി എഴുന്നേറ്റു നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന അധ്യാപകർ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആ കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അധ്യാപകർ പറഞ്ഞ കാരണം. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിടുതൽ വാങ്ങി. മലമേടുകളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നും കലാ-സാഹിത്യവേദികൾ സന്ദർശിച്ചും സ്വയംപഠിച്ചും നടന്ന ആ ഒരു വർഷമാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ കാലമെന്ന് പിന്നീട് ഐൻസ്റ്റൈൻ വിലയിരുത്തി.
1896-ൽ ജർമൻ അധികൃതർ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കി.

1901-ൽ സ്വിസ് പൗരത്വം ലഭിച്ചു. അതുവരെ ഒരു രാജ്യത്തെയും പൗരനല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു.
1900-ൽ പോളി എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന് ബേൺ പേറ്റന്റ് ഓഫീസിൽ ഗുമസ്തനായി. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പേറ്റന്റിനായുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് കഴമ്പുള്ളവ മേലധികാരികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലി ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി.

1905-ൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവവും വിശിഷ്ടാപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തവും വിശദീകരിക്കുന്ന നാലു പ്രബന്ധങ്ങൾ ‘ആനൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്’ എന്ന ജർമൻ ഭൗതികശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അച്ചടിച്ചുവന്നതോടെ ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു. ആ വർഷംതന്നെ ഡോക്ടറേറ്റും ലഭിച്ചു.

ദ്രാവകങ്ങളിൽ പൂർണമായും ലയിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്രാ ചലനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ പ്രബന്ധം. പ്രകാശവൈദ്യുത പ്രഭാവത്തിന് മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ചില പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ഐൻസ്റ്റൈൻ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം അത്ര നാൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടന്ന ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന് ചിരപ്രതിഷ്ഠ നൽകാൻ സഹായകമായി. ടെലിവിഷനുകൾ മുതൽ തനിയെ തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾവരെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കു പിന്നിലുള്ളത് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ പ്രകാശവൈദ്യുത സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തതും ഈ പ്രബന്ധമാണ്.

പ്രകാശവൈദ്യുത പ്രഭാവത്തിന് മാക്സ് പ്ലാറ്റിൻറ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ചലനവസ്തുക്കളുടെ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രബന്ധത്തിലാണ് വിശിഷ്ടാ പേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. ദ്രവ്യത്തെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രശ്സ്ത സമീകരണം E=mc2 അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാലമത്തെ പ്രബന്ധത്തിലാണ്.
അതോടെ ജോലിതേടി നടന്നകാലത്ത് ആട്ടിയിറക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐൻസ്റ്റെനെ പ്രൊഫസറായി കിട്ടാൻ മത്സരമായി. പല ക്ഷണങ്ങളും നിരസിച്ച അദ്ദേഹം 1909-ൽ സൂറിച്ച് സർവകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസറായി. 1914-ൽ ബർലിൻ സർവകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസറായി.

ടെലിവിഷനുകൾ മുതൽ തനിയെ തുറക്കുന്ന വാതിലുകൾവരെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കു പിന്നിലുള്ളത് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ പ്രകാശവൈദ്യുത സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. 1921-ൽ ഭൗതികത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധത്തിനാണ്. ആപേക്ഷികതാ സിന്ധാന്തം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അന്നത്തെ നോബൽ പുരസ്കാരസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
1916-ൽ അവതരിപ്പിച്ച സാമാന്യ അപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനു മുന്നിൽ അമ്പരിപ്പിച്ചത്. സങ്കീർണ്ണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ നടത്തിയ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പിന്നീട് നടന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശരിയെന്നു തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയത്. ഗുരുത്വതരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐൻസ്റ്റൈന്റെ പ്രവചനം തെളിയിക്കാൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1921-ൽ ഭൗതികത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള താരതമ്യേന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ആപേക്ഷികതാ സിന്ധാന്തം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അന്നത്തെ നോബൽ പുരസ്കാരസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഹിറ്റ്ലറുടെ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രഷ്യൻ സയൻസ് അക്കാഡമിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ചതോടെ ജർമനിയിൽ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി. രാജ്യദ്രോഹിയായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടു. വീട് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും വധഭീഷണി നേരിടുകയും ചെയ്തു. 1940-ൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം ലോകസമാധാനത്തിനുവേണ്ടി ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസുമായി സഹകരിച്ചു.

1939-ൽ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം വന്നപ്പോൾ മാതൃരാജ്യമായ ജർമനി തന്റെ പ്രശസ്തമായ സമീകരണം ഉപയോഗിച്ച് അണുബോംബ് നിർമിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത പരന്നതോടെ അതുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൂസ് വെൽറ്റിന് കത്തെഴുതി.
ഐൻസൈറ്റന്റെ കത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രേരണമൂലം 1945-ൽ അമേരിക്ക അണുബോംബ് പ്രയോഗിച്ചതോടെയാണ് ലോകസമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായത്. 1952-ൽ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റാകാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചെങ്കിലും സ്നേഹപൂർവം നിരസിച്ചു.

വൈദ്യുതകാന്തിക ബലങ്ങളെയും ഗുരുത്വാകർഷണബലത്തെയും ഒരു പൊതുനിയമത്തിൽ കീഴിൽ വരുന്ന ഏകീകൃതമണ്ഡല സിദ്ധാന്തമുണ്ടാക്കാനാണ് അവസാനക്കാലത്ത് ഐൻസ്റ്റൈൻ ശ്രമിച്ചത്. നീണ്ട മുപ്പത് വർഷം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതിൽ വിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല.
ചേർത്തല ലാഫിയാലു ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു; ഫോൺ: 9447975913

സ്തുതിപാഠകരായ ചരിത്രകാരന്മാര്‍ വാഴ്ത്തുന്ന കെട്ടുകഥകളിലെ വീര നായകൻ വേലുത്തമ്പി

0

രാജകിങ്കരന്മാര്‍ തന്നെ തിരയുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ തമ്പി ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ട് പൊരുതി മരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയാറായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരപരാക്രമണങ്ങളെല്ലാം നിരായുധരായ സ്വന്തം ജനങ്ങളോടായിരുന്നു. നേരിട്ട് പടനയിക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ കൗശലമോ തമ്പിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊല്ലത്തേയും കൊച്ചിയിലേയും ആരുവാമൊഴിയിലേയും പടക്കളങ്ങളില്‍ തമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊല്ലത്തു യുദ്ധം നടന്നപ്പോള്‍ കുണ്ടറയില്‍ ചെന്നു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കാനേ തമ്പിക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഒരു കരയില്‍ നിന്ന് മറുകരയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. തിരുവിതാംകൂറില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നല്‍കാന്‍ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം സമുദായക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടിരുന്നു. 

✍️ ഡോ. ഹരികുമാർ വിജയലക്ഷ്മി

ധീരദേശാഭിമാനിയായും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ജനകീയ നേതാവായും മാസ്മര പ്രഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായും അചഞ്ചലമായ നീതിനിഷ്ഠയുടെ പ്രയായമായും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ചരിത്രപുരുഷനാണല്ലോ വേലുത്തമ്പി. 1765 ല്‍ ജനിച്ച് 1809 ല്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത തമ്പിയെ പറ്റി ചരിത്രരേഖകള്‍ മുഴുവനായിത്തന്നെ വേണ്ടുവോളം ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍, ഇവയിലെ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളുമായി പുലബന്ധം പോലുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സ്തുതിപാഠകരായ ചരിത്രകാരന്മാര്‍ നമുക്ക് വിളമ്പിത്തന്നിട്ടുള്ളത്.

2.നീചമാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ദളവസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതു നിലനിര്‍ത്താന്‍ തിരുവിതാംകൂറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്കു തീറെഴുതുകയും ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി. സ്വാര്‍ഥതാല്‍പര്യത്തിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്താന്‍ തമ്പി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി തൂക്കിലേറ്റാന്‍ കല്‍പ്പിച്ചു. കുണ്ടറ വിളംബരത്തേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്രരേഖയാണ് വേലുത്തമ്പിയെ തൂക്കിലേറ്റാന്‍ രാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്.

3.ധര്‍മ്മരാജാവിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് 1798 ല്‍ അവിട്ടം തിരുനാള്‍ ബാലരാമവര്‍മ്മ സ്ഥാനമേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരാണ് ജയന്തന്‍ ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരിയും ശങ്കരനാരായണ ചെട്ടിയും മാത്തൂ തരകനും. തലക്കുളം ദേശത്തെ കാര്യക്കാരനാണു വേലുത്തമ്പി. സാമ്പത്തിക വിഷമതയില്‍ പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ ധനികരില്‍ നിന്നു പണം പിരിക്കാന്‍ ഉത്തരവായി. ഇത് പാലിക്കാത്തവര്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നല്‍കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. തലക്കുളത്തെ അളവറ്റ സ്വത്തിന്റെ ഉടമയാണു വേലുത്തമ്പി. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തമ്പിയോട് 3000 രൂപ (20,000 കാലിപ്പണം) നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വന്തം മടിശ്ശീലയില്‍ നിന്നു പണം നല്‍കണം എന്നു വന്നപ്പോള്‍ തമ്പിയുടെ ‘നീതിബോധം’ ഉണര്‍ന്നു. കുപിതനായ തമ്പി പണപ്പിരിവിനുത്തര വാദികളായ ജയന്തന്‍ ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരിക്കും ശങ്കരനാരായണ ചെട്ടിക്കും മാത്തൂ തരകനുമെതിരേ ലഹളക്കൊരുങ്ങി.

4. അവര്‍ണരുടെ തലക്ക് നികുതി പിരിച്ചിരുന്ന ഗവണ്‍മെന്റ് അത്തരമൊരു ഹീന നികുതുകൂടി ചുമത്താതെ ധനികവര്‍ഗത്തോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു അനീതിയായിരുന്നില്ല. വേലുത്തമ്പിയെ പോലൊരു ഫ്യൂഡല്‍ പ്രമാണി ആ നടപടിയില്‍ അരിശം കൊണ്ടതില്‍ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ആ അരിശത്തില്‍ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് തമ്പിയുടെ ‘നീതിബോധം’. കൂടാതെ, രാജാ കേശവദാസനുശേഷം മറ്റൊരു നായരെ ദിവാനാക്കാതെ രാജാവ് ഒരു നമ്പൂതിരിയെയും ഒരു പാണ്ടി ചെട്ടിയെയും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയേയും പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി നിയമിച്ചതില്‍ തമ്പിക്കും കൂട്ടര്‍ക്കും ജാതിവിദ്വേഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

5. 3000 രൂപ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ മൂന്നു ദിവസത്തെ അവധി നല്‍കണമെന്നു തമ്പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നു ദിവസത്തിനകം പണം നല്‍കിക്കൊള്ളാമെന്ന രേഖ എഴുതിവാങ്ങിക്കൊണ്ട് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തമ്പിയെ വിട്ടയച്ചു. നാട്ടിലെത്തിയ തമ്പി നാഞ്ചനാട്ടെ നായര്‍ പ്രമാണിമാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ലഹളക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. അവരുമായി തമ്പി തിരുവനന്തപുരത്തെ കോട്ടക്കു വെളിയിലെത്തി. പരിഭ്രാന്തനായ രാജാവ് ലഹളക്കാരുടെ ഏതൊരാവശ്യവും അംഗീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനായി. ലഹളക്കാര്‍ നാലു വ്യവസ്ഥകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ജയന്തന്‍ നമ്പൂതിരിയെ നാടുകടത്തുക, അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കില്ലെന്നു വിളംബരം ചെയ്യുക, ശങ്കരനാരായണനെയും തരകനെയും പൊതു നിരത്തില്‍ വെച്ചു ചാട്ടകൊണ്ടടിക്കുകയും അവരുടെ ചെവികളറുത്തുകളയുകയും ചെയ്യുക, ഉപ്പു നികുതി നിര്‍ത്തലാക്കുക. രാജാവ് ഈ വ്യവസ്ഥകള്‍ അംഗീകരിച്ച് ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ ഉടനെ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ശങ്കരനാരായണനെയും തരകനെയും ചെവികളറുത്ത് യഥാക്രമം ഉദയഗിരിക്കോട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും തടവിലാക്കി. ജയന്തന്‍ നമ്പൂതിരിയെ നാടുകടത്തി. തുടര്‍ന്നു വേലുത്തമ്പി മുളകുമടിശ്ശീല സര്‍വാധികാര്യ ക്കാരനായി (കുരുമുളകു വ്യാപാരത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍)

6. ഇപ്രകാരം , ചോരപുരണ്ട കൈകളുമായിട്ടാണ് വേലുത്തമ്പി തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ രംഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. പിന്നീട് അധികാരത്തിനും പദവിക്കും വേണ്ടി തന്റെ കൈകള്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ രക്തപങ്കിലമാക്കുകയും ചെയ്തു.തമ്പിയുടെ സ്ഥാനമോഹത്തെപ്പറ്റി പി ശങ്കുണ്ണിമേനോന്‍ പറയുന്നു: മുളകുമടിശ്ശീല സര്‍വാധികാര്യക്കാരനായി ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വേലുത്തമ്പി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുകയെന്ന ചിരകാലാഭിലാഷം നിറവേറ്റാന്‍ ആര്‍ത്തിയോടുകൂടി സന്ദര്‍ഭവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ആരായാന്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്ഥാനമോഹിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ യെല്ലാം സ്വാധീനിക്കാന്‍ സാധിച്ചു.

7. അയ്യപ്പന്‍ ചെമ്പകരാമന്റെ മരണശേഷം ദിവാന്‍ സ്ഥാനം തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന മോഹം തമ്പിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, തമ്പിയേക്കാള്‍ പ്രഗല്ഭരായ രണ്ടുപേര്‍ ആ സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹരായിരുന്നു. അന്തരിച്ച രാജാ കേശവദാസന്റെ സഹോദരന്‍ തമ്പി ചെമ്പകരാമന്‍ കുമാരന്‍, കേശവദാസന്റെ അനന്തരവനായ ഇരയിമ്മന്‍ തമ്പി. അധികാരമോഹിയും ക്രൂരനുമായ വേലുത്തമ്പി ഇവരെ ഗൂഡാലോചനയിലൂടെ ചതിച്ചു കൊന്നു. ഒരു രാത്രിയില്‍ ഇവരെ കടപ്പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി തലവെട്ടിയെടുക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ഇപ്രകാരം ചോരപുരണ്ട കൈകളുമായി ദളവാസ്ഥാനം പിടിച്ചുപറ്റിയ തമ്പി ഒരു കൊലയാളി ഭരണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. തമ്പിയുടെ ഈ ‘വിജയ’ത്തെ കേരളത്തിലെ ജനകീയ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ച ആദ്യ വിജയമെന്നാണ് എ ശ്രീധരമേനോന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

8. ദളവയായതിനുശേഷം ക്രൂരവും ഭയാനകവുമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് വേലുത്തമ്പി നടപ്പാക്കിയത്. തന്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കൊന്നും തിരിച്ചടിയുണ്ടാകരുതെന്ന കരുതലോടെ, ജനങ്ങളില്‍ ഭീതി ജനിപ്പിച്ച് അവരെ നിര്‍വീര്യരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയം. തമ്പിയുടെ പ്രവൃത്തികളില്‍ അതൃപ്തരായ കൊട്ടാരം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ ഗൂഢാലോചനയാരംഭിച്ചു. തമ്പിയുടെ എല്ലാ ചതിപ്രയോഗങ്ങള്‍ക്കും ഗൂഢമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച കുഞ്ഞുനീലന്‍ പിള്ള തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോള്‍ തമ്പിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനക്കും നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.

തമ്പി ദളവയാകുന്നതിനു കൂട്ടു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കു നേടാനായില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യകാരണം. തമ്പിയേക്കാള്‍ സ്വാധീനമുണ്ടാ യിരുന്ന കൊട്ടാരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍, തമ്പിയെ ദളവാ സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കാനും പിടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലടച്ച് കഴുമരത്തില്‍ തൂക്കാനുമുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. ഇതില്‍ അവര്‍ വിജയിക്കുകയും തമ്പിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലാന്‍ രാജാവ് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. വിവരം രഹസ്യമായി അറിഞ്ഞ തമ്പി, കല്‍പ്പന നടപ്പാക്കും മുമ്പ് രാജ്യം വിട്ടോടി. കൊച്ചിയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡന്റായ മെക്കാളെയുടെ കാല്‍ക്കല്‍ അഭയം പ്രാപിച്ചു.

മഹാരാജാവിനെ നേരിട്ടു കണ്ടു സത്യം ബോധിപ്പിക്കാന്‍ മെക്കാളെ തമ്പിയെ ഉപദേശിച്ചു. എന്നാല്‍, തൂക്കുമരത്തിലേറ്റാന്‍ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയായ തമ്പിക്ക് രാജാവ് സന്ദര്‍ശനാനുമതി നല്‍കിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് തമ്പിയുടെ രക്ഷക്കായി മെക്കാളെ ഒരു സൈന്യവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി. ഈ അവസരം തമ്പി വേണ്ടവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു. തനിക്കെതിരേ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കുഞ്ഞുനീലന്‍ പിള്ള, മുത്തുപിള്ള തുടങ്ങിയവരുടെ പേരില്‍ തമ്പി ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു.

ചതി ആവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു തമ്പി. രാജാ കേശവദാസന്റെ ബന്ധുക്കളായിരുന്ന ചെമ്പകരാമന്‍ കുമാരനേയും ഇരയിമ്മനേയും വധിച്ചത് കുഞ്ഞുനീലന്‍ പിള്ളയും മുത്തുപിള്ളയുമായിരുന്നു എന്ന് തമ്പി മെക്കാളെയെ ധരിപ്പിച്ചു. ഒരു കമ്മീഷനെ കൊണ്ട് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിപ്പിക്കാമെന്ന മറവില്‍ തമ്പി അവരെ തടവിലാക്കി. എന്നാല്‍, കമ്മീഷന്‍ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ തടവില്‍ കിടന്ന് അവര്‍ മരണമടയുകയാണുണ്ടായത്. ‘കേസ് വിചാരണ ഒരു കോടതി മുഖേന നടത്തുവാന്‍ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ കാര്യം എളുപ്പത്തില്‍ തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിക്കുവാനുള്ള ഉപായം വേലുത്തമ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു.’

9. ഇപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തണലില്‍ നിന്നുകൊണ്ടു സ്വന്തം ജനതയെ കൊലചെയ്ത വേലുത്തമ്പിയെയാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ആദ്യ ഭരണ തന്ത്രജ്ഞന്‍ എന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മെക്കാളെയുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ തൂക്കുമരത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷപെട്ട തമ്പി വീണ്ടും ദളവയായി. സാമ്പത്തിക വൈഷമ്യം തമ്പിയെ അലട്ടി. പണപ്പിരിവു നടത്തി പരിഹാരം കാണാന്‍ തമ്പിക്കു കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മുമ്പ് ജയന്തന്‍ നമ്പൂതിരി, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടു പരിഹരിക്കാന്‍ 3000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അതിനെതിരേ കലാപം നടത്തി ദളവാ സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്ത ആളാണല്ലോ അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് ഭരണച്ചെലവ് ചുരുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. നായര്‍ പട്ടാളത്തിന്റെ അലവന്‍സ് വെട്ടിച്ചുരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ച മാര്‍ഗം. ഇത് നായര്‍ പട്ടാളത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അവര്‍ കലാപം ആരംഭിച്ചു. തടവിലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന തമ്പിവിരോധികള്‍ കൂടി ഇതില്‍ പങ്കെടുത്തു. പട്ടാളക്കാര്‍ താവളം വിട്ടു പോകുകയും തടവില്‍ കഴിഞ്ഞവരെ തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്തു. ലഹളക്കാരെല്ലാവരും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു തിരിച്ചു. ധിക്കാരിയായ വേലുത്തമ്പിയെ പിരിച്ചുവിടുകയും തൂക്കിക്കൊല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ലഹളക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

ഈ സമയത്ത് തമ്പി ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു. കലാപവാര്‍ത്ത ആലപ്പുഴയിലെത്തിയപ്പോള്‍ അവിടത്തെ നായര്‍ പട്ടാളവും തമ്പിക്കെതിരേ തിരിഞ്ഞു. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ തമ്പി കൊച്ചിയിലേക്കോടി. ഇപ്പോഴും തമ്പിക്ക് അഭയം നല്‍കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റായ മെക്കാളെ തന്നെയാണ്. നായര്‍ പട്ടാളത്തിന്റെ അലവന്‍സ് വെട്ടിക്കുറച്ചത് കമ്പനിക്കുള്ള കപ്പം നല്‍കാനായിരുന്നെന്ന് തമ്പി മെക്കാളെയെ ധരിപ്പിച്ചു. സന്തോഷം തോന്നിയ മെക്കാളെ തമ്പിയെ സഹായിക്കാന്‍ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളില്‍ എങ്ങനെയും ഇടപെടാന്‍ തക്കം കാത്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്ക് തമ്പി തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മെക്കാളെ ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയക്കുകയും നായര്‍ പട്ടാളത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.

10. ലഹളക്കാരെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമര്‍ത്താനുള്ള പദ്ധതികളുമായി തമ്പി മെക്കാളെയോടൊപ്പം ആലപ്പുഴയില്‍ വന്നു. ലഹളക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതില്‍ തമ്പി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി. നേതാക്കന്മാരെ തൂക്കിലേറ്റി. അനേകം യോദ്ധാക്കളെ പീരങ്കിയുടെ ദ്വാരത്തില്‍ ചേര്‍ത്തുകെട്ടി വെടിവെച്ചു തകര്‍ത്തു. പലരുടെയും തല വെട്ടിയെടുത്തു. നായര്‍ പട്ടാളത്തിന്റെ നേതാവായ കൃഷ്ണപിള്ളക്കു നല്‍കിയ ശിക്ഷ ്അതിദാരുണവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. അയാളുടെ കാലുകള്‍ രണ്ടാനകളുടെ കാലില്‍ ബന്ധിച്ച്, ആനകളെ രണ്ടുവശങ്ങളിലേക്ക് ഓടിച്ചു. അല്‍പ്പസമയത്തിനുള്ളില്‍ അയാള്‍ രണ്ടായി കീറപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണപിള്ളയെ ആനക്കാലില്‍ കെട്ടിയശേഷം തമ്പി ചോദിച്ചു ‘കൃഷ്ണപിള്ളേ, ഇപ്പോള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ?’ തമ്പിയുടെ മുഖത്തുനോക്കി ആ കലാപകാരി പറഞ്ഞു ‘തെമ്മാടിയായ വേലുത്തമ്പിയുടെ വീട്ടിലെ വെല്‍വെറ്റു വിരിച്ച കട്ടിലില്‍ കിടക്കുന്നതുപോലെയുള്ള സുഖമാണ് ഞാനിപ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്നത്.’ സ്വന്തം പട്ടാളക്കാര്‍ ലഹള ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ അവരുമായി ആലോചിച്ചു പ്രശ്‌നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാതെ, നാടുവിട്ടോടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലുപിടിച്ച് അവരുടെ സൈന്യത്തെ വരുത്തി സ്വന്തം ജനങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തിയ ‘ദേശസ്‌നേഹി’യായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി.

11. തമ്പിക്കെതിരേ ഉയര്‍ന്ന കൊട്ടാരക്കൊടുങ്കാറ്റിനേയും നായര്‍ പടയാളികളുടെ കലാപത്തേയും ബ്രിട്ടീഷ് സഹായത്തോടെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ തമ്പിക്കു കഴിഞ്ഞു. ഈ സഹായത്തിനു പ്രതിഫലമായി ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് 1805 ലെ ഉടമ്പടി. മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശക്തമായ എതിര്‍പ്പുണ്ടായിട്ടും, മെക്കാളെയും തമ്പിയും കൂടി തയാറാക്കിയ ഉടമ്പടിയില്‍ ഒപ്പു വെക്കാന്‍ രാജാവ് നിര്‍ബന്ധിതനാവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് കരാറില്‍ ഒപ്പിടുവിച്ചതെന്ന് രാജാവുതന്നെ മദ്രാസ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് അന്ന് എഴുതിയിരുന്നു.
1795 ലെ ഉടമ്പടിപ്രകാരം നാലു ലക്ഷമായിരുന്നു കപ്പം. പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം എട്ടുലക്ഷമായി. തിരുവിതാംകൂര്‍ മുഴുവനും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. തികച്ചും രാജ്യദ്രോഹപരമായ ഈ നടപടി ജനങ്ങളില്‍ കടുത്ത അസംതൃപ്തിയുളവാക്കി. ‘ദളവ റസിഡന്റുമായി യോജിക്കുവാനുള്ള കാരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശ്യവും ഇപ്പോള്‍ പരിപൂര്‍ണമായി ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു’ എന്ന അഭിപ്രായഗതിക്ക് തിരുവിതാംകൂറിലെങ്ങും പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ പോലും ഈ ഉടമ്പടി അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ച നടപടി ശരിയായില്ല എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാര്‍ഥതാല്‍പര്യത്തിനുവേണ്ടി തിരുവിതാംകൂറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്ക് തീറെഴുതുകയാണ് ഉടമ്പടിയിലൂടെ തമ്പി ചെയ്തത്.

തമ്പിക്ക് ഉചിതമായ സമ്മാനം നല്‍കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ മറന്നില്ല. അന്നത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ ജനറലായിരുന്ന വെല്ലസ്ലി പ്രഭു തമ്പിക്ക് രത്‌നം പതിപ്പിച്ച ഒരു പുറം കുപ്പായവും വീരാളിപ്പട്ടും സമ്മാനിച്ചു. ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കാന്‍ കൊല്ലത്തു ചേര്‍ന്ന ദര്‍ബാറിലും, അഞ്ചുതെങ്ങില്‍ ഉടമ്പടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ചെന്നപ്പോഴും ഈ കുപ്പായമാണ് തമ്പി ധരിച്ചിരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി അടിമത്തം കൈവരിച്ചതിന്റെ പ്രതീകമായ പ്രസ്തുത കുപ്പായത്തോടു കൂടിയതാണ് തമ്പിയുടെ എല്ലാ പ്രധാന ചിത്രങ്ങളും. സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിലുള്ള പ്രതിമ ഈ കുപ്പായം ധരിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന തമ്പിയുടേതാണ്.

12. തന്റെ നിലനില്‍പ്പിനുവേണ്ടി തമ്പി ഏതുസഹായവും ചെയ്തുകൊടുത്തിരുന്ന മെക്കാളെയുമായുള്ള ബന്ധം ക്രമേണ വഷളാകാന്‍ തുടങ്ങി. ഇത് വളര്‍ന്ന് തുറന്ന വഴക്കില്‍ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു. മെക്കാളെയെ വധിച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്‍ഡ്യ കമ്പനിയുമായി കരാറുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പിന്നത്തെ ശ്രമം. അതു പരാജയപ്പെട്ടു. വേലുത്തമ്പിക്ക് മെക്കാളെയോടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും അതിനെ തുടര്‍ന്നു നടന്ന വധശ്രമവും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടു കയാണുണ്ടായത്.

1805 ലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള എട്ടുലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ തമ്പിക്കു കഴിയാതെ വന്നു. തുക എട്ടുലക്ഷമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചതു തമ്പിതന്നെയായിരുന്നു എന്നത് ഇവിടെ സ്മര്‍ത്തവ്യമാണ്. രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്ക് അനുവദിച്ച ഇളവ് സ്ഥിരമായി നേടാമെന്ന മോഹമുണ്ടായിരുന്നു തമ്പിക്ക്. ഇങ്ങനെയൊരു ധാരണ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതിന്റെ പേരില്‍ തന്റെ യശസ്സിനുണ്ടായ കളങ്കത്തില്‍ നിന്നു കുറച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, തുടര്‍ന്നും ഇളവ് അനുവദിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല എന്ന് മെക്കാളെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍, അത് തമ്പിക്ക് ഒരു കനത്ത പ്രഹരമായി. കമ്പനിക്കു നല്‍കേണ്ട കപ്പം കൃത്യമായി നല്‍കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരാളെ ദളവയായി നിയമിക്കാന്‍ മെക്കാളെ രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. കൂടാതെ, മാസം 500 രൂപ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങി മലബാറിലെ ചിറക്കലില്‍ പോലി താമസിക്കാന്‍ തമ്പിയോടു മെക്കാളെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
13. ഈ അവസരത്തില്‍ സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ മറ്റൊരു കൊലപാതകവും തമ്പി നടത്തി. രാജാവിന്റെ സ്ഥാനപതിയും മെക്കാളെയുടെ ആശ്രിതനുമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം തമ്പിയുടെ ക്രൂരതക്ക് ഇരയായത്. രാജാവും മെക്കാളെയും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാടുകള്‍ക്കു മധ്യവര്‍ത്തിയായിരുന്നു സുബ്ബയ്യന്‍. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുബ്ബയ്യന്‍ ആലപ്പുഴയില്‍ ചെന്നു തമ്പിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. രാത്രിയില്‍ ദിവാനുമായി സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവെ മുറ്റത്തിറങ്ങിയ സുബ്ബയ്യന്‍ പിന്നീടു തിരികെ വന്നില്ല. തമ്പിയുടെ ആളുകള്‍ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടി കൊല്ലുകയാണുണ്ടായത്. തെങ്ങിന്‍ തോപ്പില്‍ സുബ്ബയ്യന്‍ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ചെന്നാണ് പുറത്തു നല്‍കിയ വാര്‍ത്ത. സുബ്ബയ്യന്റെ വധം മെക്കാളെയെ കൂടുതല്‍ കുപിതനാക്കി.

14. മെക്കാളെയെ വധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച വേലുത്തമ്പി അതിന് വളരെ തന്ത്രപൂര്‍വം ഒരു പദ്ധതിയിട്ടു. കപ്പം അടച്ചുതീര്‍ക്കാന്‍ കഴിവില്ലാത്തിനാല്‍ 500 രൂപ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങി ദളവാ സ്ഥാനം ഒഴിയാമെന്നും ചിറക്കലില്‍ പോയി താമസിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും തമ്പി മെക്കാളെയെ അറിയിച്ചു. തന്റെ സുരക്ഷിത യാത്രക്ക് ഏതാനും പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന് തമ്പി മെക്കാളെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തമ്പിയുടെ തീരുമാനത്തില്‍ സന്തോഷം തോന്നിയ മെക്കാളെ, തന്റെ വസതിക്കു കാവല്‍ നിന്ന പട്ടാളക്കാരില്‍ ഒരു വിഭാഗത്തേയും തന്റെ പല്ലക്കും ബോട്ടും തമ്പിക്കുവേണ്ടി ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. ഇതേസമയം പാലിയത്തച്ഛന്റെ സൈന്യവും കൊച്ചിയിലെത്തി.

1808 ഡിസംബര്‍ 29 നു രാത്രി 600 പേര്‍ വരുന്ന തമ്പിയുടെ സൈന്യം മെക്കാളെയുടെ വസതി വളഞ്ഞ് വെടിവെക്കാന്‍ തുടങ്ങി. മെക്കാളെ ഒരു രഹസ്യമുറിയില്‍ കയറിയിരുന്നു രക്ഷപെട്ടു. തോറ്റുമടങ്ങിയ തമ്പിയുടെ സൈന്യം മറ്റൊരു കൂട്ടക്കൊല നടത്തി. വഴിയില്‍ കണ്ട ‘മാര്‍ഗക്കാരെ’ (ക്രിസ്തുമതക്കാരെ) യല്ലാം വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയും ഒട്ടേറെ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ കൈകള്‍ ബന്ധിച്ചു കായലില്‍ എറിയുകയും ചെയ്തു. (കൊച്ചിയില്‍ നിന്നു വള്ളത്തില്‍ വിനോദയാത്ര പോയിരുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സംഘത്തെ കൊന്ന് പള്ളാത്തുരുത്തിയാറ്റില്‍ കല്ലുകെട്ടിത്താഴ്ത്തിയതാണ് ആ സംഭവം) തമ്പി നടത്തിയ ഈ കൂട്ടക്കൊല രാജ്യത്തിനു തീരാക്കളങ്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ഒരു തിരുവിതാംകൂറുകാരനും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത ഈ ദ്രോഹനടപടി തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു ഏടായി മാറിയെന്നും നാഗമയ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവിനോ പടത്തലവനോ തമ്പിയുടെ ഈ ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദളവാസ്ഥാനം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണമാണ് തമ്പി മെക്കാളെയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. തിരുവിതാംകൂര്‍ സൈന്യത്തേക്കാള്‍ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തമായ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യവുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിനു രാജ്യം ശക്തമല്ലെന്നും, അത് കൂടുതല്‍ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഇടവരുത്തുമെന്നും പടത്തലവനായ മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍ ചെമ്പകരാമന്‍ നേരത്തെ തന്നെ രാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. മെക്കാളെയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതുവഴി രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിപത്തില്‍ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയായിരുന്നു തമ്പി.
5. തമ്പിയുടെ വധശ്രമത്തില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട മെക്കാളെ, കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തെ അയക്കാന്‍ മദ്രാസ് ഗവര്‍ണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ കൊല്ലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാന്‍ തമ്പി ഉത്തരവു നല്‍കി. എന്നാല്‍, ജനറല്‍ ചാമേഴ്‌സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തിന് തമ്പിയുടെ സൈന്യത്തെ നിഷ്പ്രയാസം തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്താണ് (1809 ജനുവരി 14 ന് ) തമ്പി കുണ്ടറയില്‍ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സൈനിക ആക്രമണത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടൂകാരെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന വേലുത്തമ്പിയാണ് ഒരു വിളംബരത്തിലൂടെ അത് നേടാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം ആരുവാമൊഴിയിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിലും തമ്പി തോറ്റു. തിരുവിതാംകൂര്‍ സൈന്യവും കമ്പനി സൈന്യവും ചേര്‍ന്ന് തമ്പിയെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പിന്നീട് നടന്നത്. തന്റെ ഭരണകാലത്ത് തമ്പി നടത്തിയ എല്ലാ പാതകങ്ങള്‍ക്കും കണക്കുകൊടുക്കാനുള്ള സമയമായെന്നതിന്റെ സൂചനയായിരുന്നു അത്.

16. രാജകിങ്കരന്മാര്‍ തന്നെ തിരയുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ തമ്പി ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ട് പൊരുതി മരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തയാറായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരപരാക്രമണങ്ങളെല്ലാം നിരായുധരായ സ്വന്തം ജനങ്ങളോടായിരുന്നു. നേരിട്ട് പടനയിക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ കൗശലമോ തമ്പിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊല്ലത്തേയും കൊച്ചിയിലേയും ആരുവാമൊഴിയിലേയും പടക്കളങ്ങലില്‍ തമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊല്ലത്തു യുദ്ധം നടന്നപ്പോള്‍ കുണ്ടറയില്‍ ചെന്നു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കാനേ തമ്പിക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഒരു കരയില്‍ നിന്ന് മറുകരയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. തിരുവിതാംകൂറില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നല്‍കാന്‍ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം സമുദായക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ കൈവിട്ടിരുന്നു. നായര്‍ പടത്തലവനാ യിരുന്ന കൃഷ്ണപിള്ളയോടു കാണിച്ച ക്രൂരത അത്രക്കും കടുത്തതായിരുന്നു!

17. കുണ്ടറ വിളംബരം അതിപ്രധാനമായ ഒരു ചരിത്രരേഖയായി കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ വളരെയധികം വളച്ചൊടിച്ച, അബദ്ധ പ്രസ്താവനകള്‍ കൊണ്ടു നിറച്ച ഒരു വിളംബരമാണെന്നു കാണാന്‍ പ്രയാസമില്ല. വിളംബരം ഒപ്പുവെച്ചതും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതും വേലുത്തമ്പിയാണ്. തിരുവിതാംകൂറില്‍ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം രാജാവിനു മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. വിളംബരത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം രാജ്യത്തിന്റെയും രാജാവിന്‍രെയും താല്‍പ്പര്യത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നു. ഈ വിളംബരം മഹാരാജാവ് നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിനുമുമ്പ് തമ്പിതന്നെ മഹാരാജാവിനെ കണ്ട് വിളംബരം നിഷേധിക്കാന്‍ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. പുറപ്പെടുവിച്ച ആള്‍ തന്നെ നിഷേധിക്കുക വഴി വിളംബരത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായത്.

18. വിളംബരത്തിലെ അസത്യപ്രസ്താവനകള്‍ക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ എടുക്കാം. ഒന്നാമതായി, 1808 ലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് കമ്പനിയാണെന്ന് വിളംബരത്തില്‍ പറയുന്നു. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ മെക്കാളെയുടെ വസതിയാക്രമിച്ചു യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് തമ്പിതന്നെയായിരുന്നു. 1795 ലെ ഉടമ്പടിപ്രകാരം 6 ലക്ഷം രൂപ കപ്പം കൊടുക്കണമായിരുന്നെന്നും പിന്നീടു 2 ലക്ഷം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നുമാണ് വിളംബരത്തില്‍ പറയുന്നത്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ 1795 ലെ ഉടമ്പടി പ്രകാരം 4 ലക്ഷമായിരുന്നു കമ്പനിക്കു നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. 1805 ല്‍ തമ്പിതന്നെയാണ് അത് 8 ലക്ഷമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു നല്‍കാന്‍ സമ്മതിച്ചത്. യുദ്ധത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷുകാര്‍ ജയിച്ചാല്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ കുരിശുകൊടി കെട്ടിയും ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തും മറ്റുദ്രോഹപ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്തും അധര്‍മ്മം പ്രവൃത്തിക്കുമെന്ന് വിളംബരത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് തമ്പി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധത്തില്‍ ജയിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷുകാര്‍ തന്നെ. എന്നാല്‍, തമ്പി പറഞ്ഞ അധര്‍മ്മമൊന്നും അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ല.

19. വേലുത്തമ്പി ദളവ സ്വാതന്ത്രസമരം എന്ന ആശയം പോലും രൂപം കൊള്ളാത്ത ഒരു കാലത്ത് സ്വാർഥ മോഹത്തിനു വേണ്ടി ബ്രീട്ടീഷുകാർക്കെതിരേ സ്വകാര്യ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയ വേലുത്തമ്പിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദേശാഭിമാനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര തൃഷ്ണയുടെയും പരിവേഷം നൽകുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല. ബ്രട്ടീഷുകാരെ മരണം വരെ എതിർത്ത ഒരൊറ്റ രാജ്യസ്നേഹിയേ ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളൂ.അത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ്.അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയബോധമോ ക്രാന്തദർശിത്വമോ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരസന്നദ്ധതയോ വേറെ ആരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ബ്രട്ടീഷ് ഭരണം ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാനാണ് മഹാരാഷ്ട്രന്മാരും കേരളത്തിലെ നാടുവാഴികളും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എം.കെ കുമാരൻ പറയുന്നു :- വെളിയിൽ നിന്നു പത്തിരുനൂറു പട്ടാളക്കാരുമായി വന്നു കയറിയ എല്ലാ ആക്രമണകാരികളുടെയും മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി സ്ത്രീകളെപ്പോലും അവർക്ക് കാഴ്ചവെച്ചവരാണ് ക്ഷത്രിയ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഇൻഡ്യൻ ഭരണ വർഗ്ഗങ്ങൾ. സാമാന്യജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഈ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു ദേശീയ പ്രതിരോധം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.!
ചേർത്തല ലാഫിയാലു ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു; ഫോൺ: 9447975913

 

സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന അനന്തപുരി നീചൻ; വിവേകാനന്ദൻ കണ്ട ഭ്രാന്താലയം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ

0

✍️ ഡോ. ഹരികുമാർ വിജയലക്ഷ്മി

ഗർഭശ്രീമാൻ, സംഗീതസാമ്രാട്ട്, ബഹുഭാഷാപണ്ഡിതൻ, പ്രജാക്ഷേമതൽപ്പരൻ തുടങ്ങിയ അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മയെ കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യനവോത്ഥാനത്തിനു നാന്ദികുറിച്ച വിപ്ലവകാരികളിൽ ഒന്നാമനായ വൈകുണ്ഡ സ്വാമികൾ വിളിച്ചപേരാണ് ‘അനന്തപുരി നീചൻ’ എന്ന്. അയിത്തം പാലിക്കാതെ അനുയായികളുമൊത്ത് ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിലെ തേരോട്ടത്തിൽ സഹകരിച്ചു തേരുവലിച്ചു എന്നതാണ് സ്വാമികൾ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്നു പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് ബുദ്ധധർമ്മവിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് ഒരു ചരിത്രസത്യമാണ്. അതിനാൽ സ്വാമികളും അനുയായികളും അന്ന് അയിത്തം പാലിക്കാതെ കടന്നുചെന്നത് തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കാണ്.

സ്വാതിതിരുനാൾ തന്നെയാണ് സ്വാമികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു ശിങ്കാരത്തോപ്പിലെ കാരാഗൃഹത്തിലിട്ട് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. അവിടെ വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കഠിനമായ ദേഹോപദ്രവങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കി. ഒരു മനുഷ്യനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കാമോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനു മേൽനടത്തി.’മനുസ്മൃതി’ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രാജാവിന്റെ രാജ്യത്ത് സമത്വം പ്രസംഗിച്ച് സമത്വസമാജം രൂപീകരിച്ച് വിവിധ ജാതിക്കാരുമായി സഹഭോജനം നടത്തി അവരുമൊത്ത് സവർണ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം കുറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. അതെല്ലാം ചെയ്ത സ്വാമികളെ വെറുതേ വിടാൻ സ്വാതിതിരുനാൾ എന്ന മനു’സംരക്ഷകന് കഴിയുമോ? അവർ അദ്ദേഹത്തെ കുമ്മായം നീറ്റുന്ന ഗുഹയിലിട്ട് അടച്ചു. കടുവാക്കൂട്ടിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. മനുഷ്യ സാഹോദര്യം എന്ന തന്റെ ആശയ പ്രചരണത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങാമെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഒരോ പീഢനത്തിനു മുമ്പും ആ വ്യവസ്ഥ അവർ മുന്നോട്ടുവച്ചു.അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിന്നു. ഒടുവിൽ തന്റെ പ്രവർത്തനം സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കി നിറുത്തിയാൽ മോചിപ്പിക്കാമെന്ന കത്തുമായി ദൂതൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതു വാങ്ങി കീറിക്കളയുകയാണു ചെയ്തത്.

അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശിങ്കാരത്തോപ്പിലേയ്ക്കു തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണ്ണ ജാതിക്കാർ ഒരു മാർച്ചു നടത്തി. ജനം നിലവിട്ടു പ്രവൃത്തിക്കും എന്നു ബോധ്യപ്പെടുകയും, കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കപ്പെട്ടിട്ടും കൊല്ലപ്പെടാതിരുന്ന സ്വാമികളെ ഏതോ മാന്ത്രികശക്തിയുള്ള സിദ്ധനാണെന്നു ഭയന്ന് സ്വാതീ തിരുനാളും കിങ്കരന്മാരും നിരുപാധികം വിട്ടയയ്ക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഹിന്ദുരാജ്യം:

ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഹൈന്ദവരാജ്യം എന്നവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവിതാകൂർ എന്നും ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏകാധിപതികളും ദുർഭരണ വിദഗ്ധരുമായ രാജാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയായിരുന്നു. രാജഭരണം എന്നാൽ അവർക്ക് ചാതുർവർണ്യം ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു. അന്ന് രാജാവിന്റെ മുഖ്യയോഗ്യത എന്നു പറയുന്നത് ‘മനുസ്മൃതി’ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു. പി.ശങ്കുണ്ണി മേനോൻ എഴുതിയ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം 313-ാം പേജിൽ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ യോഗ്യത വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ പയുന്നത് “….. മഹാരാജാവിന് ‘മനുസംഹിത’ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു..”എന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുക എന്നതാണ് മനുസ്മൃതി ഭരണത്തിന്റെ കാതൽ. ക്ഷത്രിയനല്ലാത്ത രാജാവിനെ ക്ഷത്രിയനാക്കിയതിനു പകരം ജനങ്ങളെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു പണമുണ്ടാക്കി അതു കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഊട്ടുപുരകളിലൂടെ നിത്യവും ഊട്ടുക എന്ന പ്രത്യുപകാരമാണ് രാജാവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത്.
അന്ന് അധീശ ശക്തിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു വർഷം തോറും തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന കപ്പം (നികുതി) 8 ലക്ഷം രൂപയാണ്.രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഊട്ടുപുരകളിലൂടെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നതുകയും 8 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അതെല്ലാം അയിത്തജാതിക്കാരിൽ നിന്നാണ് ശേഖരിച്ചിരുന്നത്.അങ്ങനെ അന്ന് ജനങ്ങളെ കാർന്നുതിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കരിം പിശാചായിരുന്നു രാജഭരണം. ബ്രാഹ്മണിസത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊണ്ട ഭരണമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അന്നും ഇന്നും പലരും എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് “ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു ” എന്നാണ്. അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് അവർ പറയിപ്പിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. സമസ്ത ലോകവും സുഖമായി ഭവിക്കണം എന്ന്.

പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു സംസ്കൃത ശ്ലോകത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വരി മാത്രമാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ള മൂന്നുവരികളും അതിന്റെ അർത്ഥവും ആരും ഉദ്ധരിച്ചു കാണുന്നില്ല. അതു ഗോപ്യമായി വയ്ക്കാനാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും താല്പര്യം.
“സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലയന്ത
ന്യായേണ മാർഗ്ഗേണ മഹിം മഹിശ്ശ:
ഗോ’ബ്രാഹ്മണേദ്യ ശുഭമസ്തു നിത്യം
ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോഭവന്തു.” എന്നാണത്.

അതായത്, ‘പ്രജകളെ സന്തോഷമായി പരിപാലിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയെ ന്യായമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ അധിപൻ നോക്കുമ്പോൾ, പശുവിനും, ബ്രാഹ്മണനും നിത്യം സുഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ, സമസ്ത ലോകത്തിനും സുഖംഭവിക്കും എന്നാണ്. അതിനാൽ പശുവിന്റേയും ബ്രാഹ്മണന്റേയും സംരക്ഷണമാണ് രാജാവിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും പ്രഥമ കർത്തവ്യം.

സ്വാതീതിരുനാൾ വിവേകാനന്ദൻ കണ്ട ഭ്രാന്താലയം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ:

വിവേകാനന്ദൻ കണ്ട ഭ്രാന്താലയം സൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു സ്വാതീതിരുനാൾ. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ പോലും പ്രജകളായ മനുഷ്യർക്ക് അനുവധിക്കാത്ത കാലമായിരുന്നു അത്. 1924-ൽ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്രത്തിനായി വൈക്കത്ത് സമരം നടന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. അതും തൽപ്പരകക്ഷികൾ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായത്.അങ്ങനെയുള്ള ‘ധർമ്മരാജ്യ’ത്താണ് 1829 മുതൽ 1847 വരെയുള്ള സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി ‘വികസനം’ സാധിച്ചു എന്നും, ആ കാലഘട്ടം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണ്ണകാലഘട്ടമാണെന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു, ഒരു നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവുതുറന്നു, തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഒരു ധർമ്മാശുപത്രിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു, ജനോപയോഗപ്രദമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു, ഇലസേചന വകുപ്പു ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു, 165 തരം ചെറുകിട ചുങ്കങ്ങൾ നിറുത്തലാക്കി, നിലം,പുരയിടങ്ങളെല്ലാം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി ആദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതിയുടെ തോത് നിശ്ചയിക്കുവാനായി ഒരു റവന്യൂ സർവ്വെ ആരംഭിച്ചു, “… തിളച്ച നെയ്യിൽ കൈമുക്കി കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ‘ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക് ‘ ശിക്ഷ’നിർത്തലാക്കി, സാക്ഷരതയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തിരുവിതാംകൂറും പിന്നീട് കേരളവും ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിലകൊണ്ടതിന് നാം സ്വാതിതിരുനാളിനോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ്.
സാക്ഷരത എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ (സംസ്ഥാനത്തെ) എല്ലാ ജനങ്ങളും അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ളവരാകുക എന്നതാണ്. തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവർണ്ണ ജനതയ്ക്ക് അക്ഷരം പഠിച്ചുകൂടാ എന്ന മനുസ്മൃതി വകുപ്പുകളെ അക്ഷരംപ്രതി പാലിച്ചു പോന്ന രാജാവ് സാക്ഷരതയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു എന്നു പറയുകയും എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ ചരിത്രം ഗംഭീരമാണ്. ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിലെ കൈമുക്ക് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിന്റെ സത്യപരീക്ഷയായിരുന്നു. സ്മാർത്തവിചാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ഇത്. നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ സദാചാരലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ശുചീന്ദ്രം കൈമുക്ക്. അതാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ നിർത്തലാക്കിയത്. അവർണ്ണർക്കുമേൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ശിക്ഷകൾ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്.അത് അവരുടെ ജാതിയനുസരിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. ജാതിയിൽ താഴും തോറും ശിക്ഷ കൂടും. ജാതിയിൽ ഉയരുന്തോറും ശിക്ഷയിൽ കുറവുണ്ടാകും. കഴുവേറ്റൽ, ചിത്രവധം, കെട്ടിത്താഴ്ത്തൽ, ജലപരീക്ഷ, അഗ്നിപരീക്ഷ, വിഷപരീക്ഷ, തൂക്കുപരീക്ഷ, പുലിക്കുട് തുടങ്ങി അവർണർക്കു മേൽ നടത്തിയിരുന്ന ശിക്ഷകൾ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ കാലത്തും അതിനു ശേഷവും ശക്തമായിത്തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. 

നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവും ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂളും സ്വാതി തിരുനാളും

സ്വാതി തിരുനാൾ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവ് തുറന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു, ധർമ്മാശുപത്രി തുടങ്ങി എന്നു പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആയിത്തത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു എന്നു കൂടി ഓർമ്മിക്കണം. അദ്ദേഹം105 തരം ചെറുകിട ചുങ്കങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി, നിലംപുരയിടങ്ങളെല്ലാം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി തെങ്ങുകളിൽ നിന്നും മറ്റു ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും ആദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി നിശ്ചയിക്കുക എന്ന പേരിൽ നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പലമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നികുതി നിശ്ചയിച്ചു. അത് പിരിച്ചെടുക്കാനാണ് റവന്യു വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. അതിന്റെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം അവർണ്ണരേയും ദലിതരേയും ഞെക്കിപ്പിഴിയുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു. അന്ന്സവർണ്ണരാരും കൃഷി ചെയ്യുകയില്ല. മണ്ണിൽ തൊടുന്നത് ഒരു ഹീനകൃത്യമായിട്ടാണ് അവർ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ നികുതി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും ചുമക്കേണ്ടി വരുന്നത് മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അവർണ്ണരും അയിത്തക്കാരും അടിമകളുമാണ്. അതിനാൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും വ്യാപകമായി.വൈകുണ്oസ്വാമികൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു.ജനം സർക്കാരിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു മാർച്ചു നടത്തി.
ഒന്നേ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് നായർ – നമ്പൂതിരി ആധിപത്യം നാട് അടക്കി വാഴുന്നകാലത്ത് അവർണ്ണ- അയിത്തജാതിക്കാർ രണ്ടും കല്പിച്ച് രാജാവിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു പോകണമെങ്കിൽ നാട്ടിലെ അവരുടെ ജീവിതം എത്ര ദയനീയമായിരിക്കണം? തരിശായി കിടന്ന പുരയിടത്തിൽ ഒരു തെങ്ങോ, പനയോ, പ്ലാവോ നട്ടുപോയാൽ നികുതി ഇരട്ടിയായി. അതു ഫലം തരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അത് കൃഷിഭൂമിയായി എന്നതാണ് ഉദ്യോഗന്ഥന്മാരുടെ മാനദണ്ഡം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും സവർണ്ണരായിരുന്നു. ജനം വലഞ്ഞു.അവസാന മാർഗ്ഗമായി അവർ പ്രക്ഷോഭണം നടത്തി.പിന്നെ മദ്രാസ് ഗവർണ്ണർ ഇടപെട്ടാണ് ജനത്തെ ശാന്തരാക്കിയത്.തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ദുർഭരണത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ ഭരണകാലമായ 1829 മുതൽ 1847 വരെയുള്ള ആ പതിനെട്ടു വർഷം .അക്കാലത്തെപ്പറ്റിയാണ് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ സുവർണ്ണകാലം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ശരിയാണ്; അതൊരു സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു. ആർക്കാണ് ആ സുവർണ്ണം എന്ന കാര്യത്തിലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. തിരുവിതാംകൂറിലെ പത്തുലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അന്നത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ രണ്ടര ലക്ഷം വരുന്ന ബ്രാഹ്മണ – സവർണ്ണ ജാതികൾക്ക് അതൊരു സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഭക്ഷണം സർക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഊട്ടുപുരകളിലും ശയനം അവരിലെ തന്നെ നായർ കുടുംബാംഗങ്ങളിലെ പടിഞ്ഞാറ്റയിലുമാകുമ്പോൾ പിന്നെ സുവർണ്ണത്തിന് മറ്റെന്തു വേണം.? ബാക്കി ഏഴരലക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തെയാണ് യാതൊരുളുപ്പുമില്ലാതെ സുവർണ്ണകാലമെന്നു പറയുന്നത് . ‘എന്തൊരു മധുരമനോജ്ഞ കാലം.
സംഗീത സാമ്രാട്ട്:സംഗീതത്തിലുള്ള സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ ആധികാരികതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

സംഗീതത്തിലുള്ള സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ ആധികാരികതയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഊതിവീർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സ്വതീതിരുനാളിന്റേത്. സംഗീതരംഗത്തെ ത്രിമൂർത്തികളായ ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടേയും, ദീക്ഷിതരുടെയും, ശ്യാമ ശാസ്ത്രികളുടെയും സമശീർഷനായി സ്വാതിതിരുനാളിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ അറുനൂറും ദീക്ഷിതർ നാനൂറും ശ്യാമശാസ്ത്രികൾ അൻപതും കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം അവിസ്മരണീയങ്ങളായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതേ സമയം ക്രിക്കറ്റിൽ റണ്ണുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നതു പോലെ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ കൃതികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു…. മറ്റ് സംഗീതജ്ഞാനികൾ കഥാവശേഷനായ ശേഷം അവരുടെ കൃതികളൊന്നും പുറത്തു വന്നില്ല.എന്നാൽ സ്വാതിതിരുനാൾ കൃതികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്.
സ്വാതി തിരുനാൾ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ലെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വീണ വിദ്വാൻ കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു പറഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു. 33 വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞ സ്വാതി തിരുനാൾ കുട്ടിക്കാലത്തു തന്നെ നിരവധി ഭാഷയിൽ കൃതികൾ എഴുതിയെന്നു പറയുന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിന് പുറത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഷ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രശസ്തരായ സംഗീതജ്ഞന്മാരും എഴുത്തുകാരും സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ രാജസദസിലുണ്ടായിരുന്നു. തഞ്ചാവൂർ നാൽവർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന വടിവേലു, ചിന്നയ്യാ, പൊന്നയ്യ, ശിവാനന്ദ എന്നിവരുടെ കീർത്തനങ്ങൾ കുലുശേഖരപെരുമാൾ കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അവർ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ സദസ്സിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരുടെ കൃതികളാണ് സ്വാതിതിരുനാളിന്റേതായി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം.

വീണവിദ്വാൻ  എസ്.ബാലചന്ദർ 1982 ഒക്ടോബർ 14 ാം തിയതിയിലെ തമിഴ് വാരികയായ കുമുദം വാരികയിൽ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൃതികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റേതല്ലെന്ന് എഴുതുകയുണ്ടായി. സംഗീത ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ആകാശവാണി നിലയങ്ങളും, ചില ലേഖകന്മാരും ചേർന്ന് സ്വാതിതിരുനാളിനെ വലിയൊരാളാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടു. മദ്രാസ് മ്യൂസിക്ക് അക്കാഡമി ഹാളിൽ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിലുള്ള കൊടിയ അസഹിഷ്ണുതയും ബാലചന്ദർ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധ സംഗീതജ്ഞനായ ശെമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസയ്യർ എഴുതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘മഹാരാജ സ്വാതി തിരുനാൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാലചന്ദർ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് ഹർജിയും സമർപ്പിച്ചു.
ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിന് മുമ്പ് മദ്രാസിൽ ചേർന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു വയലാർ രാമവർമ്മ ഈ വാദഗതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നതിനും ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ്, 1975 ഒക്ടോബർ 20ാം തിയതി ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ.എസ്.എസ് ഹിന്ദു കോളേജിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ സ്വാതി തിരുനാളിന്റേതായി അറിയപ്പെടുന്ന കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചത് ‘ഷട്കാല ഗോവിന്ദമാരാ’രാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അങ്ങനെ മറ്റു പല പണ്ഡിതരുടേയും കൃതികളെടുത്ത് പാട്ടും നൃത്തവുമായി ആനന്ദലഹരിയിൽ ആറാടിയപ്പോൾ അവർണ്ണജനത ഒന്നാം തമ്പുരാന്റേയും ആറാം തമ്പുരാന്റേയും മറ്റും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി നിന്ദ്യമായ അടിമത്തം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. അതു കൊണ്ടാണ് വൈകുണ്o സ്വാമികൾ സ്വാതിയെ അനന്തപുരിനീചൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. എങ്കിലും പലർക്കും സ്വാതിതിരുനാൾ ഇന്നും ശാസ്ത്രീയ സംഗീത സാമ്രാട്ടാണ്. പക്ഷേ അവർണ്ണജാതിക്കാരുടെ കുലദ്രോഹി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന സത്യം അവർ അറിയുന്നില്ല. അഥവാ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിഞ്ഞു കൂടാ എന്ന് അഭിനയിക്കുന്നു.

ചാതുർവർണ്യ ശക്തികളുടെ കൂടാരമായിരുന്ന ധർമ്മ രാജ്യം:

ചാതുർവർണ്യ ശക്തികളുടെ കൂടാരമായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ജാതിവ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും ഭീകരമായും ക്രൂരമായും നടപ്പാക്കിയിരുന്ന രാജ്യം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അയിത്തജാതിക്കാരായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ മുതുകിൽ ഒരു ചൂല് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നാൽ മതി. പോകുന്നവഴി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് പൊയ് ക്കൊളളുമെന്നാണ് പ്രജാക്ഷേമതൽപ്പരരായ അവിടുത്തെ പൊന്നുതമ്പുരാക്കന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. വായിൽ നിന്ന് തുപ്പൽ താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ താടിയോടു ചേർത്ത് ഒരു പാത്രവും (ചിരട്ടപോലെയുള്ള ) കെട്ടിയിരുന്നാൽ ‘ആർഷഭാരത’ത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ‘ധർമ്മരാജ്യ’ത്ത് അതു പോലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മുലക്കരവും തലക്കരവും അവർണ്ണ ജനതയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഖജനാവ് നിറച്ചിരുന്ന കാലമായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭരിച്ച ധർമ്മരാജ്യത്ത്. എന്നാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ചും ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സുവർണ്ണകാലമെന്നാണ് വിളിക്കുകയും എഴുതുകയും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും നാടായി ഈ രാജ്യം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ചരിത്ര സത്യങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടെ അതിന്റെ പിന്നിലെ നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാരെ നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് .
‘അനന്തപുരി നീചൻ’ എന്ന സ്ഥാനത്തിന് കൂടുതലാളുകൾ അർഹത നേടുന്നത് ഭൂഷണമല്ല.!!

അവലംബം :-

1) ദലിത് ബന്ധു
2)വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി
3)ഡോ.എം.എസ്.ജയപ്രകാശ്അടുത്ത മൂന്നാഴ്ച കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത വേണം: ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

0

സംസ്ഥാനത്തെ കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ അടുത്ത രണ്ട്, മൂന്ന് ആഴ്ച നിര്‍ണായകമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ഈ സമയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ആള്‍ക്കൂട്ടം പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. വീട്ടിലെ ചടങ്ങുകളില്‍ ആളുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധികുറക്കണം. എല്ലാ വകുപ്പുകളും വളരെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ഒരു സൂചന ഇപ്പോഴില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് പ്രതിരോധം മികച്ച രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. പരമാവധി പേരെ പരിശോധന നടത്തി രോഗികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ചികിത്സ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുധനാഴ്ചയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പരിശോധനയാണ് നടന്നത്. 1,96,902 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. അതേസമയം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 11.2 മാത്രമാണുള്ളത്.

ഇന്ന് 1,63,098 സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 13.53 ആണ്. പോസിറ്റീവായ ഒരാളെപ്പോലും വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കൊവിഡ് പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് കേരളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രീതികളെ ദേശീയതലത്തില്‍ വിദഗ്ധര്‍ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എയര്‍ടെല്‍ 49 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ പിന്‍വലിച്ചു

0

ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററായ എയര്‍ടെല്‍ 49 രൂപ വിലയുള്ള പ്ലാന്‍ പിന്‍വലിച്ചു. എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ പ്ലാന്‍ ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ പ്ലാന്‍ പിന്‍വലിച്ചതോടെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ എയര്‍ടെല്‍ പ്ലാന്‍ 79 രൂപ പ്ലാന്‍ ആയി മാറി. ഈ പ്ലാനിലൂടെ 64 രൂപ ടോക്ക് ടൈം ആണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി കാലയളവിലേക്കായി 200 എംബി ഡാറ്റയും ഈ പ്ലാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

49 രൂപ പായ്ക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 28 ദിവസം വാലഡിറ്റിയും 38 രൂപ ടോക്ടൈമും 100 എംബി ഡാറ്റയുമാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. കൊവിഡ് കാലത്ത് എന്‍ട്രി ലെവല്‍ പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ആശങ്കപ്പെടാതെ തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ ഇന്നും ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ കൊവിഡ് കേസുകൾ;128 മരണം; ടി പി ആർ 13.53

0

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 22,064 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം 3679, തൃശൂര്‍ 2752, കോഴിക്കോട് 2619, എറണാകുളം 2359, പാലക്കാട് 2034, കൊല്ലം 1517, കണ്ണൂര്‍ 1275, തിരുവനന്തപുരം 1222, കോട്ടയം 1000, ആലപ്പുഴ 991, കാസര്‍ഗോഡ് 929, വയനാട് 693, പത്തനംതിട്ട 568, ഇടുക്കി 426 എന്നിങ്ങനേയാണ് ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് രോഗ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,63,098 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 13.53 ആണ്. റുട്ടീന്‍ സാമ്പിള്‍, സെന്റിനല്‍ സാമ്പിള്‍, സിബി നാറ്റ്, ട്രൂനാറ്റ്, പി.ഒ.സി.ടി. പി.സി.ആര്‍., ആര്‍.ടി. എല്‍.എ.എം.പി., ആന്റിജന്‍ പരിശോധന എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ ഇതുവരെ ആകെ 2,68,96,792 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ 128 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ്19 മൂലമാണെന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 16,585 ആയി.

ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 161 പേര്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നും വന്നവരാണ്. 20,891 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 910 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. മലപ്പുറം 3514, തൃശൂര്‍ 2738, കോഴിക്കോട് 2597, എറണാകുളം 2317, പാലക്കാട് 1433, കൊല്ലം 1514, കണ്ണൂര്‍ 1194, തിരുവനന്തപുരം 1113, കോട്ടയം 933, ആലപ്പുഴ 978, കാസര്‍ഗോഡ് 914, വയനാട് 679, പത്തനംതിട്ട 553, ഇടുക്കി 414 എന്നിങ്ങനെയാണ് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്.

102 ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍ 20 വീതം, മലപ്പുറം 12, കാസര്‍ഗോഡ് 11, തൃശൂര്‍ 9, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, വയനാട് 5 വീതം, കോട്ടയം 3, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട് 2 വീതം, തിരുവനന്തപുരം 1 എന്നിങ്ങനെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്.
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 16,649 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. തിരുവനന്തപുരം 1013, കൊല്ലം 889, പത്തനംതിട്ട 406, ആലപ്പുഴ 768, കോട്ടയം 1148, ഇടുക്കി 331, എറണാകുളം 2026, തൃശൂര്‍ 2713, പാലക്കാട് 960, മലപ്പുറം 2779, കോഴിക്കോട് 1653, വയനാട് 463, കണ്ണൂര്‍ 755, കാസര്‍ഗോഡ് 745 എന്നിങ്ങനേയാണ് രോഗമുക്തിയായത്. ഇതോടെ 1,54,820 പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. 31,77,453 പേര്‍ ഇതുവരെ കോവിഡില്‍ നിന്നും മുക്തി നേടി.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 4,54,080 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവരില്‍ 4,26,600 പേര്‍ വീട്/ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈനിലും 27,480 പേര്‍ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 2809 പേരെയാണ് പുതുതായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ടി.പി.ആര്‍. 5ന് താഴെയുള്ള 62, ടി.പി.ആര്‍. 5നും 10നും ഇടയ്ക്കുള്ള 294, ടി.പി.ആര്‍. 10നും 15നും ഇടയ്ക്കുള്ള 355, ടി.പി.ആര്‍. 15ന് മുകളിലുള്ള 323 എന്നിങ്ങനെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണുള്ളത്.

കോഴിക്കോട് മേപ്പയൂരിൽ അധ്യാപക ദമ്പതികളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

0

വിരമിച്ച അധ്യാപക ദമ്പതികളെ വീടിൻ്റെ സമീപത്തെ വിറക് പുരയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മേപ്പയൂർ പട്ടോന കണ്ടി പ്രശാന്തിയിൽ കെ കെ ബാലകൃഷ്ണനെ(72)യും ഭാര്യ കുഞ്ഞിമാത(67)യെയുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചിങ്ങപുരം സി കെ ജി ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അധ്യാപകനായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ. ഇരിങ്ങത്ത് യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിമാത വിരമിച്ചത്.

മേപ്പയൂർ എസ് ഐ. കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിഗമനം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

മക്കൾ: അഭിലാഷ് (അധ്യാപകൻ, കന്നൂർ യു പി സ്കൂൾ), അഖിലേഷ്. മരുമകൾ: രമ്യ (അധ്യാപിക, മേപ്പയൂർ എൽ പി സ്കൂൾ).

കാലുതൊട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊള്ളുക.. അച്ചായോ മാപ്പെന്ന്…!

0

✍️ ലിബി.സി.എസ്

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മുൻപ് നിയമസഭയിൽ ഡസ്കിൽ ചാടിക്കയറിയതിനെ വലിയ അപരാധമായി കരുതുന്നവർ ഇടതുപക്ഷ അനുയായികളിലും ഉണ്ട്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് കാരൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ പോകുന്നത് അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സമരം ചെയ്യാനാണ്. സഖാവ് വി ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാർത്ഥികാലഘട്ടം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് മന്ത്രിയാകുന്നതുവരെയും അകത്തും പുറത്തും നിരവധി സമരമുഖങ്ങളിൽ മുന്നണിപ്പോരാളിയായിരുന്ന ഒരു സഖാവാണെന്ന് എല്ലാ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കുമറിയാം.എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വിളിച്ചുപറഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്പോട്ടിൽ എത്തുന്നയാളാണ് അല്ലാതെ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പോലെ പിന്നെയാകട്ടെ കുറച്ചു തിരക്കാണ് പിന്നെവിളിക്കൂ എന്നൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയമായി അതെല്ലാം അസാധുവാകുന്നത് മാണി മഹാനാകുകയും എൽഡിഎഫ് ൻറെ ഘടക കക്ഷി ആകുകയും ചെയ്തതോടെയാണ്.

കെ. എം മാണിമകൻ ജോസ്‌ കെ മാണിയും മാണികോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷത്തേയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്നുവെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനും അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. രാപ്പകൽ പാലായിൽ പണിയെടുത്ത ഓരോ ഇടതുപക്ഷക്കാരന്റെയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബവാഴചയുടെ അന്ത്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെ? 50 വർഷത്തിലേറെ മാണി പാല സ്വന്തം നാട്ടുരാജ്യം പോലെ ഭരിച്ചു. രാജകുമാരന്മാരെ വാഴിക്കലാണോ കോൺഗ്രസിനെ പോലെ സി.പി.എം അജണ്ട..?

പാലായിൽ മാണി എം.എൽ.എ ആയിരുന്നു. മരണം വരെ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ഏകദ്ദേശം അത്രത്തോളം കാലമായി ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു. മണ്ഡലം ഒന്ന് മാറാൻ പോലും അവർ തയ്യാർ ആവുന്നില്ല. തികച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ ഒന്നാണിത്. തനിക്ക് ലഭിച്ച അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ഡലത്തിലെ ജനത്തെ തന്റെയൊപ്പം നിർത്തുന്ന പ്രവർത്തന രീതി. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രീതിയല്ല. അവിടെ ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാർട്ടിയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അയാൾ മാറിയാലും പാർട്ടി ആരെ അവിടെ നിർത്തിയാലും വിജയിക്കണം. അതാണു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തനം.

ഈ സമയത്ത് ശിവൻ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രകടനമാണ് പലരും കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ശിവൻകുട്ടി വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഒരു അഴിമതിക്കേസിലുമല്ല. ഒരു അഴിമതിക്കാരനെതിരെ നിയമസഭയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കേസിലാണ്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ക്കാരന്റെ സമരരീതികൾ ഭഗവാൻ ശംഖ് ഊതുമ്പോൾ തുടങ്ങണെമന്നും ശംഖ് ഊതുമ്പോൾ നിർത്തിക്കൊള്ളണമെന്നും കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

എന്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മേശയിൽ ചാടിക്കയറിയത്…? എന്തിനായിരുന്നു അങ്ങിനെ പ്രതികരിച്ചത്..? കെ.എം മാണി കോഴ വാങ്ങിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ശിവൻ കുട്ടി നിയമ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ അത്തരമൊരു പ്രകടനം നടത്തിയത്.
ശിവൻ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരുടെയും മനസിൽ ഉള്ളൊരു ചിത്രമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കയറി പോലീസ് കുട്ടികളെ തല്ലി ചതച്ചപ്പോൾ മതിലു ചാടിക്കടന്ന് ചെന്ന് പ്രതിരോധം തീർത്തൊരാൾ……..

പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴും അതിന് ശേഷം രാജഗോപാലിനോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോഴും നിരവധി സമരമുഖങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടും വാർത്തകളിലും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലമാണ്.., ആ സഖാവിൽ ഇന്നും നശിക്കാതെ കിടക്കുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ്… അനീതിയ്ക്ക് എതിരെ എവിടേയ്ക്കും ചാടിക്കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ത്വര. അതാണ് അദ്ദേഹം ഡസ്കിൽ ചാടിക്കടന്നതിൽ കാണുന്നത്. കാരണം… അത് വലിയൊരു അഴിമതിയ്ക്ക് എതിരെ ആയിരുന്നു… അത് ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രമേൽ ശ്രദ്ധേയമായൊരു അവസരമായിരുന്നു… അന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക..?

അഴിമതി മോശമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ… അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ… നമുക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും. ഇ.പി ജയരാജനും ശിവൻ കുട്ടിയും അന്ന് പ്രതികരിച്ചത് അവരുടെ പ്രതികരണ രീതിയിലാണ്. അതിനെ അപലപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്… പിന്നെ എങ്ങിനെ വേണമായിരുന്നു അത്രയും വലിയ അഴിമതിയ്ക്ക് എതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ..? പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാത്ത അനുസരണയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തെ സ്‌കിൽഡ് വർക്കേഴ്‌സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ (more disciplinal technicians and workers ഉണ്ടാക്കുന്ന) നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഒരു ശിവൻകുട്ടിമാരും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്തവരുടെ ചെകിടിനു അടി കൊടുത്ത് കേരളം സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ തീരുമാനം അതായിരുന്നു. ശിവൻ കുട്ടിയുടെ പ്രകടനം… അതിൻറെ പേരിൽ ഉണ്ടായ കേസ് അഭിമാനത്തോടെ നേരിടുക.

പക്ഷേ നേതാവെങ്കിലും സഖാവ് ശിവൻകുട്ടി സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൊതുജനം കഴുതകളായി മാറിയതുപോലെ അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാകും. മറ്റ് ചില നേതാക്കൾക്ക് അത്തരം ധാരണകൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇപ്പോൾ കള്ളൻ മാണിയുടെ അനുയായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ അച്ചായാ എന്ന് ബഹുമാനിക്കാൻ പാർട്ടിക്കാർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു…
ചിലരൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള ഉളുപ്പ് അല്പം മാറാൻ വേണ്ടി മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും… സാരമില്ല… കാലുതൊട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊള്ളുക.. ‘അച്ചായോ മാപ്പെന്ന്….’

മാണിക്ക് രൂപക്കൂട് പണിത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ബഡ്ജറ്റിൽ വരെ പണം നീക്കിവെച്ച വിപ്ലവപ്ലവ കാലത്ത് മാണി വിശുദ്ധനെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുക.ഒപ്പം മാണി സാർ സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയാനും തൊണ്ടപൊട്ടുന്ന ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാനും ശീലിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശിവൻകുട്ടി സഖാവിന് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എ.എ റഹിം, സ്വരാജ് പുലി, ഷംസീർ, റിയാസ് ഇവരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ശീലിച്ചാൽ അങ്ങേയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും നല്ലതേ നല്ലതേ വരൂ…

ജൂലായ് 29: അഭിനയത്തിന്റെ ഇന്ദ്രജാലം രാജൻ.പി.ദേവ് ഓർമ.ദിനം

0

✍️ സുരേഷ്. സി ആർ

മലയാള സിനിമയിൽ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്കു പുതിയ മാനവും തേജസ്സും പകർന്ന അഭിനയ പ്രതിഭയായിരുന്നു ചേർത്തല സ്വദേശിയായ രാജൻ.പി.ദേവ് (1954 – 2009). നാടകങ്ങളിലൂടെ കലാരംഗത്തെത്തിയ രാജൻ.പി.ദേവിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം 1981-ൽ ബോബൻ കുഞ്ചാക്കോയുടെ ‘സഞ്ചാരി’ യാണ്. എസ്.എൽ പുരം സദാനന്ദൻ രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്ത ‘കാട്ടുക്കുതിര’ എന്ന നാടകത്തിൽ കൊച്ചുവാവയെ അനശ്വരമാക്കിയത് കലാജീവിതത്തിൽ വഴിതിരിവായി.

തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിന്റെ മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ ‘ഇന്ദ്രജാല’ത്തിലെ കാർലോസ് എന്ന പ്രതിനായക വേഷം ചലച്ചിത്രലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനാക്കി. പ്രതിനായക വേഷങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവിക – ഹാസ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷങ്ങളിലും തിളങ്ങി. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അദേഹത്തിന്റെ വേറിട്ട സംഭാഷണശൈലി പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതാണ്.

1984 ലും ’86 ലും മികച്ച നാടക നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. അനിയൻബാവ ചേട്ടൻബാവ, സ്ഫടികം, അഴകിയ രാവണൻ, രാക്ഷസരാജാവ്, തൊമ്മനും മക്കളും, പാണ്ടിപ്പട, ദ ടൈഗർ, ഛോട്ടാ മുംബൈ, വജ്രം, ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടപയ്യൻ തുടങ്ങി തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി 150ലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.

അച്ചാമകുട്ടിയുടെ അച്ചായൻ, അച്ചന്റെ കൊച്ചുമോൾക്ക് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു.ആദ്യകാലത്ത് ഉദയാ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഫിലിം റപ്രസന്റേറ്റീവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചേർത്തലയിൽ ‘ജൂബിലി തിയേറ്റേഴ്സ്’ എന്ന നാടകട്രൂപ്പുണ്ട്.

ശിവന്‍കുട്ടിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു

0

നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി രാജിവക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി. പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.

മന്ത്രി രാജി വച്ചില്ലെങ്കില്‍ ജനാധിപത്യത്തിനും നീതിബോധത്തിനും എതിരെന്നും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷം സീറ്റില്‍ എണീറ്റ് നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിപക്ഷം അഴിഞ്ഞാടിയ വെള്ളിയാഴ്ച നിയമസഭയുടെ ദുഃഖവെള്ളിയായി അറിയപ്പെടുമെന്ന് പി ടി തോമസ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെന്നായിരുന്നു വി ശിവന്‍ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പരിഹാസം. കയ്യാങ്കളി കേസില്‍ ഉണ്ടായത് നിയമസഭയിലെ എക്കാലത്തെയും ദുഃഖവെള്ളിയെന്നും പി ടി തോമസ് പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിച്ച വേലൂർ മണിമലര്‍കാവ് മാറുമറയ്ക്കല്‍ സമരനായിക, ലക്ഷ്മികുട്ടി അമ്മ ഓർമ്മയായി

0

വേലൂർ മണിമലര്‍കാവ് സമരനായിക,ലക്ഷ്മികുട്ടി അമ്മ (102) അന്തരിച്ചു 1956-ൽ, സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ മാറുമറയ്ക്കല്‍ സമരം നടത്തി സവർണാധിപത്യത്തെ അടിയറവ് പറയിച്ച വേലൂര്‍ മണിമലര്‍കാവ് സമരനായികയാണ് ലക്ഷ്മികുട്ടി അമ്മ. ശാരീരിക അവശതകള്‍ മൂലം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കിടപ്പിലായിരുന്നു.

ചേങ്ങഴിക്കാട് നാടുവാഴികളുടെ കൈവശത്തിലായിരുന്ന മണിമലര്‍ക്കാവിലെ കുംഭഭരണിക്ക് മാറുമറയ്ക്കാതെ സ്ത്രീകള്‍ താലം എടുക്കാന്‍ എത്തണമെന്നായിരുന്നു ആചാരം. ഈഴവരും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുമാണ് താലമെടുക്കാന്‍ എത്തിയിരുന്നത്. സവര്‍ണ്ണ മേധാവിത്വം അടക്കിവാണിരുന്ന കാലത്ത് ഈ അനാചാരത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്നവരെ വകവരുത്തുകയോ തീപൊള്ളിക്കുകയോ ആയിരുന്നു പതിവ്. ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി താലമെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സാരിയും ബ്ലൗസും അണിയിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചത് ലക്ഷ്മികുട്ടി അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.

പതിനെട്ട് ദേശങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ മണിമലര്‍ക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ അവര്‍ണര്‍ താലമെടുക്കാനോ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാനോ സവര്‍ണര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനോ പാടില്ലെന്ന പ്രാകൃത നിയമത്തെയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയും സുഹൃത്തുക്കളും തകർത്തെറിഞ്ഞത്. ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിന്റെ മറവില്‍ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രമുരിയിച്ച് അത് ആസ്വദിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന സവര്‍ണ അശ്ലീലതയ്‌ക്കെതിരെയായിരുന്നു വേലൂരിലെ സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ടം.

വെളിച്ചപ്പാട് രാവുണ്ണിനായര്‍ കോപംകൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു. ദേവിയായി നിന്ന് ശാപവാക്കുകള്‍ ചൊരിഞ്ഞ അദ്ദേഹം നാടാകെ വസൂരി (ചിക്കന്‍പോക്‌സ്) വിതറുമെന്ന് ആക്രോശിച്ച് സ്വന്തം തല വെട്ടിപൊളിച്ച് ഉള്ളംകയ്യില്‍ നെല്ലുവച്ച് വസൂരിയെന്ന ഭാവത്തില്‍ വിതറാന്‍ ഒരുങ്ങിയപ്പോള്‍ അപ്പാടെ വിതറേണ്ടതില്ല എന്റെ കൈയില്‍ തന്നോളുവെന്ന് പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടുവന്ന സിപിഐ നേതാക്കളായിരുന്ന എ എസ് എന്‍ നമ്പീശന്‍, കെ എസ് ശങ്കരന്‍ തുടങ്ങിയവരെപ്പോലുള്ള യുവാക്കളുടെ ഇടപെടല്‍ സവര്‍ണരുടെ നേതൃത്വമുള്ള നായര്‍ പ്രമാണിമാരെ പ്രകോപിതരാക്കി.

ദൈവഹിതമെന്ന പേരില്‍ അതുവരെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സവര്‍ണ മൂല്യബോധത്തെയാണ് അന്ന് ആ സ്ത്രീകള്‍ പൊളിച്ചെഴുതിയത്. ഇനിമേല്‍ മാറുമറയ്ക്കാതെ അരിത്താലം നടത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം മണിമലര്‍ക്കാവിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാവുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവര്‍ണര്‍ അരിത്താലത്തില്‍ പങ്കെടുത്തുതുടങ്ങിയത് 2015-ല്‍ മാത്രമാണ്.

വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും അയ്യങ്കാളിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു മണിമലര്‍ക്കാവ് മാറുമറയ്ക്കല്‍ സമരം. ആധുനിക കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ നവോത്ഥാന സമരങ്ങളില്‍ അപ്രധാനമാക്കപ്പെടുകയോ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മണിമലര്‍ക്കാവ് മാറുമറയ്ക്കല്‍ സമരം.
ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നടന്ന ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സമരങ്ങളില്‍ ഒന്ന് മാത്രമല്ല മണിമലര്‍ക്കാവ് മാറുമറയ്ക്കല്‍ സമരം. ജാതി കേന്ദ്രീകൃതമായ സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ അടിമകളായും ഉപകരണങ്ങളായും കണ്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ കേരളത്തില്‍ നടന്ന സ്ത്രീ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വമായ സമരങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിത്.

1954ല്‍ വേലൂര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാഴാനി ഡാമില്‍ നിന്ന് വരുന്ന കനാല്‍ നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴില്‍ സമരമാണ് സ്ത്രീകള്‍ നേതൃത്വമായുള്ള ഈ സമരത്തിന് അവരെ കരുത്തുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയത്. അറുപതോളം സ്ത്രീകളാണ് അന്ന് ജയില്‍വാസമനുഭവിച്ചത്. അതില്‍ പങ്കെടുത്ത മുഴുവന്‍ സ്ത്രീ നേതൃത്വവും ഈ സമരത്തിലും പങ്കെടുത്തു. വേളത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, കെ സി കാളികുട്ടി, കെ കെ കുറുമ്പ, അത്താണിക്കല്‍ ജാനകി, അത്താണിക്കല്‍ കമലു, വേളത്ത് വള്ളിയമ്മു, വെള്ളറോട്ടില്‍ മീനാക്ഷി, ഞാലില്‍ അമ്മു, നെല്ലിക്കല്‍ ജാനകി എന്നിവരാണ് മാറുമറയ്ക്കല്‍ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.

ജൂലൈ 29: കേരളം മറന്ന ഒരു സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ്, ശുഭാനന്ദ ഗുരു ഓർമ്മദിനം

0

 ✍️ സുരേഷ്. സി ആർ

”ജാതിമതമില്ല എല്ലാം ഏകസൃഷ്ടി
ഏകത്വമില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല
ആണുണ്ടെന്നാകിലോ ബോധം തന്നാകുന്നു
പെണ്ണുണ്ടെന്നാകിലോ സത്കർമ്മങ്ങൾ
ഈ ലോകവാഴ്ചകൾകാണും പെണ്ണുമെന്ന
വേഷങ്ങളെന്താണെന്നോർത്തിടേണം
ഭൂമിയിൽനിന്നും മുളയ്ക്കുന്ന സസ്യവും
ഭൂമിയുമൊന്നാണെന്നോർത്തിടേണം.” (ജ്ഞാനപ്രകാശം ശുഭാനന്ദഗീതം)

ജാതിവ്യവസ്ഥ അതിന്റെ സർവക്രൂരതകളോടുംകൂടി കൊടികുത്തിവാണിരുന്ന കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ, സാംബവ സമുദായത്തിൽ നവോത്ഥാനപാത വെട്ടിത്തുറന്ന ശ്രദ്ധേയനായ സന്യാസിവര്യനും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു ശുഭാനന്ദ ഗുരു (1882 – 1950).

യഥാർത്ഥ പേര് പാപ്പുക്കുട്ടി. തിരുവല്ലയിൽ ജനനം.ബാല്യകാലത്ത് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ച അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അമ്മയുടെ മരണത്തിനു ശേഷം ദേശാടനത്തിന് പോയി. പിന്നോക്ക സമുദായക്കാരുടെ അടിമത്ത സമാനമായ ജീവിതം കണ്ട അദ്ദേഹം ആത്മീയതയിൽ ഊന്നിയ സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

1918-ൽ ചെന്നിത്തലയിൽ വച്ചാണ് ശുഭാനന്ദൻ എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചത്. ജാതിവ്യത്യാസം കൊടികുത്തിവാണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ നേർ സാക്ഷിയായ അദ്ദേഹം അവശജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ 1926-ൽ ആത്മബോധോദയ സംഘം സ്ഥാപിച്ചു.

കൊറ്റാർക്കാവ് മുറിയിലും ചെറുകോലിലുമാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ. അടിമകളുടെ കുടിലുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവരോടൊപ്പം താമസിച്ച് അവരെ വെടിപ്പും വൃത്തിയുമുള്ളവരാക്കി മാറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽനിന്നും അടിമജനങ്ങളെ വിമുക്തരാക്കി ചിന്തകന്മാരും ശാന്തശീലരുമാക്കിത്തീർക്കാനും വയൽക്കരകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലളിതമായ ഗാനങ്ങളിൽക്കൂടി അവരിലേക്ക് അറിവുപകർന്നു കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹം കഠിനപ്രയത്നം നടത്തി.
1934 ജനുവരി 19-ന് മാവേലിക്കരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള തട്ടാരമ്പലത്തു വെച്ച് ശുഭാനന്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1935 നവംബർ 10-ന് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 101 അനുയായികളെ അണിനിരത്തി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പദയാത്ര നടത്തുകയും ശ്രീചിത്തിരതിരുനാളിന് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസം, ജാതിനശീകരണം, അനാചാര ധ്വംസനം, അടിമത്തവിരോധം മുതലായവ കണ്ടെത്താൻ ഉതകുന്നതാണ് ശുഭാനന്ദ രചിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന കീർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശുഭാനന്ദ ഗീതങ്ങളും.

കൊടകര കള്ളപ്പണം; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി; പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കും; അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ഇ ഡിക്കും സമർപ്പിക്കും

0

കൊടകര കള്ളപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി പോലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കള്ളപ്പണം എത്തിച്ചതിന്റെ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കും. ഏതെല്ലാം മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പണമെത്തിച്ചു എന്നത് അന്വേഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം. കോന്നിയിലെ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങള്‍ക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്തതും ബി ജെ പി അനുഭാവി ധര്‍മരാജന്‍ കൂടുതല്‍ പണം എത്തിച്ചെന്ന കണ്ടെത്തലും പരിശോധിക്കും. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ഇ ഡിക്കും ഉടന്‍ സമര്‍പ്പിക്കും.

കൊടകരയില്‍ കള്ളപ്പണ കവര്‍ച്ച നടന്ന ശേഷവും കുഴല്‍പ്പണ കടത്ത് നടന്നുവെന്ന് ധര്‍മരാജന്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിലേക്കാണ് ഒരു കോടി രൂപ എത്തിച്ചത്. കൊടകരയില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്നര കോടി രൂപ ബി ജെ പിയുടെതാണെന്ന് ധര്‍മരാജന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന മൊഴിയുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

കവര്‍ച്ച നടന്ന ശേഷം പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴിയിലാണ് കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബി ജെ പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന തുകയാണെന്ന് ധര്‍മരാജന്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട കോടതിയില്‍ ധര്‍മരാജന്‍ നല്‍കിയ ഹരജിയില്‍ കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട തുക ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി മാര്‍വാടി നല്‍കിയതാണെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യം അന്വേഷണസംഘം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.