Tue. Apr 16th, 2024

Tag: Kuttypuzha Krishnapillai

നാരായണ ഗുരുവിൻറെ മരണം കണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ഉണ്ടായി കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

✍️ ലിബി.സി.എസ് നാരായണ ഗുരുവിൻറെ മരണം കണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ഉണ്ടായി, ആലുവ യു.സി. കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപകൻ ആയിരുന്ന പ്രൊഫ.കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷണ പിള്ള. താൻ യുക്തിവാദി…