Saturday, June 25, 2022

Latest Posts

“മനുഷ്യാനാം സ്വതന്ത്ര ജനനാ മരവുരി കാലക്രമേണ ച:, കോണകോ പരിവർത്തി താഹ:”

ഡിങ്കശ്രീ: കരണ്ടരര് മൂഷികരര് ഫിലിപ്പരര് ഒന്നരത്തിരുവടികൾ

വിപുലമായ അക്ഷയജട്ടീയ കോണക തൃദീയ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കേരളം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ‘അക്ഷയജട്ടീയ അഥവാ കോണക തൃദീയ വിശ്വാസവും യാഥാർഥ്യവും’ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് അഖില ലോക ഡിങ്കമത തന്ത്രികൾ കരണ്ടരര് ഫിലിപ്പരര് മൂഷികരര് മറുപടി പറയുന്നു.

ഹോം ഡിങ്കാത്മൻ

അക്ഷയജട്ടീയ ദിനത്തിൽ ജട്ടി വാങ്ങുന്നത് ഐശ്വര്യമോ എന്ന ഭക്ത ജനസംശയം നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്തർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്

“മനുഷ്യാനാം സ്വതന്ത്ര ജനനാ
മരവുരി കാലക്രമേണ ച:
കോണകോ പരിവർത്തി താഹ:
ജട്ടിയോ സാഗരസംപ്രേക്ഷിതാ”
(വി: ബാ: മ :30:16)

അതായത് മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിച്ചവൻ ആണെന്നും ‘ സമാന്തരമായി നേർരേഖയിലായിരുന്ന മരവുരി അടിഭാഗം യോജിച്ച് ഇൻഡ്യൻ ടൈ അഥവാ കൗപീനമായിത്തീരുകയും അടിഭാഗം യോജിച്ച് മുകൾഭാഗം തുറന്നുള്ള വിചിത്ര വസ്ത്രമായി കടൽ കടന്നെത്തിയതായി ഡിങ്കപുരാണം പറയുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ച വസ്ത്രം മനുഷ്യൻ അടിവസ്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുവെങ്കിലും AD 370 ൽ ഭഗവാൻ ഡിങ്കനാണ് ആദ്യമായി പാന്റിനു മുകളിൽ ധരിച്ച് മേൽവസ്ത്രമായി ഉയർത്തിയത്.

” മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾ അങ്ങനെ അന്വർത്ഥമായി. “

നിരന്തരമായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്ന ഒരു വസ്ത്ര വിഭാഗത്തെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. കടകളിൽ കടലാസുപെട്ടികളിൽ മാത്രo സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന, ആവശ്യക്കാർ ചോദിച്ചാൽ കഞ്ചാവു പോലെ രഹസ്യ അറകളിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ഉത്പ്പന്നത്തെ ഇന്നു കാണുന്ന മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയതും നാലാള് കാൺകെ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കിയതും ഡിങ്ക ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലാണ്.

സ്പൈഡർമാൻ’ സൂപ്പർമാൻ പോലുള്ള ന്യൂ ജെൻ ദൈവങ്ങൾ പാന്റിനു മുകളിൽ ജട്ടിയിട്ട് ഡിങ്ക ഭഗവാനെ അനുകരിച്ചതോടെ മനുഷ്യ കുല ചരിത്രം BJ( Before Jetty) AJ (Afterjetty) ജട്ടിക്ക് മുൻപും ജട്ടിക്ക് ശേഷവും എന്ന് രണ്ടായി വിഭജിച്ചതായി ഡിങ്ക മത പണ്ഡിതർ പറയുന്നു.

ജട്ടി ചരിത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഡിങ്ക മത വിശ്വാസികൾക്ക് ജട്ടി നിർബന്ധമില്ല’ ഉള്ളത് കുറ്റമായി കാണുന്നുമില്ല. ഒന്നുകീറുമ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് വി.ബാലമംഗളം പറയുന്നു. അനാദിയായ ‘നമ്മുടെ ഭഗവാൻ അന്നത്തെ അപ്പം ഇര തേടി കഴിക്കുന്നവനാണ് ‘

ഒരു തേങ്ങാപ്പൂളോ മീൻ തലയോ പോലും നാളെയ്ക്കു വേണ്ടി ഭഗവാൻ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതായി ഡിങ്കപുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല. കപ്പയോ തേങ്ങാപ്പൂളോ കഴിച്ചു വിശപ്പു മാറുമ്പോൾ അവിടെന്ന് സ്കൂട്ടാവുകയും പിറ്റേന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റാരും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആഹരിക്കയും ചെയ്യുന്ന നിഷ്കളങ്ക ഭഗവാനെയാണ് നാം ബാലമംഗളത്തിൽ കാണുന്നത്.

ആയതിനാൽ ഒന്നുo ശേഖരിച്ചോ സംഭരിച്ചോ വെക്കുന്നതിനെ ഡിങ്ക മതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അക്ഷയജട്ടീയ ദിനത്തിൽ ജട്ടി വാങ്ങുന്നത് കടക്കാരന് വലിയ ഐശ്വര്യത്തിനു കാരണമാവുന്നുണ്ട്.

പക്ഷേവാങ്ങുന്നവനിൽ അത് ആ പേക്ഷികമാണ് ആയതിനാൽ ഒന്നുകീറിയതിനു ശേഷം വാങ്ങുന്നത് ഉചിതമെന്നാണ് ഡിങ്ക മത പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശം.

ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഡിങ്ക മത വിശ്വാസികൾ അക്ഷയജട്ടീയ ദിനത്തിൽഡിങ്ക ജെട്ടി വിതരണം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ മറ്റു ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ പല പല ഐറ്റം നമ്പറുകൾ അറിയാവുന്ന ആളാണ്നമ്മുടെ ഡിങ്ക ഭഗവാനും അതിനാൽ ചുവന്ന ജട്ടി ധരിച്ച് നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ അനുകരണങ്ങളിൽ വന്നു പെടുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദി അല്ല.

ഡിങ്ക ഭഗവാന്റെ പേരിൽ ഒരാശുപത്രി പോലും ഭക്തർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റെല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും പേരിൽ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലുംഅവിടെ ചാർജു ചെയ്യുന്ന ബില്ല് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. ആയതിനാൽ ഭക്തർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ……?

അതുപോലെ കൊറോണ വന്നാലും ആരും ഈ ദൈവങ്ങളുടെയൊന്നും ആശുപത്രി തേടി അലയേണ്ടതില്ല സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ സൗജന്യചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുമല്ലോ?

പ്രമുഖ ധ്യാനഗുരു ഫാദർ മാത്യു നായ്ക്കംപറമ്പിൽ നിപ്പാ വൈറസ് നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുപോലെ ഒരു കൊറോണ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രാർത്ഥനയും കരണ്ടരര് മൂഷികരര്ഫിലിപ്പരര് ഡിങ്കമതവിശ്വാസികൾക്കായി  ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

കോവിഡ് വിരുദ്ധ സാർവ്വലൗകിക തദ്ദേശീയ സമർപ്പിത ഡിങ്കോയിസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥന:

“പോ കൊറേണേ പോ
മെനക്കെടുത്താണ്ട് പോ….

വൈറസേ
നീയിതു കാണുന്നില്ലേ
ഞങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളാണ്

അമേരിക്കയിലേയോ
ഇംഗ്ലണ്ടിലേയോ
ഫ്രാൻസിലേയോ പോലെ

ലംബോർഗിനിയോ
ജാഗ്യാറോ
റോൾസ് റോയ് സോ
ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ല

വെറും പാവങ്ങളാണ്

ഈ വൈറസ് അവരുടെ വൃത്തിയില്ലായ്മയിൽ നിന്ന്
ഉണ്ടായതല്ല

ഇന്ത്യയിലെ പാവങ്ങൾ
തുറസായ സ്ഥലത്തിരുന്ന്
അപ്പിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ
വൈറസല്ല

ഇന്ത്യയിലെ മദ്ധ്യവർഗ്ഗ സമ്പന്നർ
പ്ലെയിനിൽ ചുമന്നും ചുമച്ചും
കൊണ്ടുവന്നതാണ്

എലിയോ ചെള്ളോ വാവ ലോ
കൊതുകോ പാറ്റയോ പരത്തിയതല്ല
വിമാനം കയറി വന്നതാണ്!

വിമാനമൊക്കെ കയറി വരുന്നവനോട്
നിനക്ക് വൈറസുണ്ട്
ഒന്ന് ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന് പറഞ്ഞാ
സമ്മതിക്കോ,
ഇല്ല

അത്രേ ഒള്ളു.

അതിനീ പാവങ്ങളെ
ഉപദ്രവിക്കരുത്

300-500 കിലോമീറ്ററൊക്കെ
നടന്ന് അതുങ്ങളൊക്കെ
എത്തുമോ

അതുങ്ങളെ വെറുതെ വിടുക.

ഭയന്നിട്ടോടുകയാണ്
നിവൃത്തികേടുകൊണ്ടാണ്!

“പോ കൊറേണേ പോ
മെനക്കെടുത്താണ്ട് പോ….”

(ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഡിങ്ക മത വിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടിഡിങ്ക മതപണ്ഡിതൻ
… തന്ത്രി കരണ്ടരര് മൂഷികരര്ഫിലിപ്പരര് ഒന്നരത്തിരുവടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.)

BEST SELLERS
Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.